Voor de aansluiting van het 10 MW grondgebonden Zonne-park Melissant Enerstroom 1 is een traject van ongeveer vijf kilometer van Melissant naar het verdeelstation in Stellendam gegraven. Onder de N218 kon niet gegraven worden en is een horizontale raketboring in opdracht van Stedin door het bedrijf Welvreugd gedaan. De damweg is tijdelijk voorzien van een weg- en verkeersafzetting. Netbeheerder Stedin is bijna klaar met de koppeling van het regelstation.